Informujemy, że jednorazowe zmiany terminów lub godzin dyżurów oraz odwołania dyżurów ogłaszane są jedynie na stronie głównej Wydziału w aktualnościach.

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informujemy, że w okresie wakacyjnym tj. od 1 lipca do końca sierpnia 2022 r. dyżury Dziekana i Prodziekanów zostają zawieszone.

W pilnych sprawach prosimy o kontakt przez pracowników Dziekanatu. Informacja o dyżurach wrześniowych pojawi się z początkiem miesiąca września br.

 

We would like to let you know, that from July 1th to August 31st, 2022 duty hours of the Dean and Vice-Deans are cancelled.

In urgent matters, please contact the Dean's office staff. Information about the September duty hours will appear at the beginning of the September.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DZIEKAN

prof. dr hab. inż. Andrzej SZARATA

 • sprawy finansowe Wydziału
 • rozwój kadry Wydziału
 • sprawy osobowe Wydziału
 • sprawy studenckie - tryb odwoławczy
 • przygotowanie kolegiów dziekańskich i posiedzeń RWIL
 • udział w kolegium rektorskim i Senacie
 • nagrody i odznaczenia
 • koordynacja prac związanych z akredytacją kierunków studiów
 • koordynacja prac związanych z opracowywaniem materiałów dla MNiSW - ankietyzacja i ocena parametryczna, DS
 • koordynacja działalności naukowo-badawczej WIL
 • koordynacja współpracy z zagranicą
 • współpraca z WRSS
 • współpraca z przemysłem, administracją samorządową oraz samorządem zawodowym
 • reprezentacja Wydziału na zewnątrz
 • monitorowanie jakości kształcenia
 • wydziałowe remonty i inwestycje

Godziny przyjęć studentów:

Termin stacjonarnych konsultacji:

...

 pok.227, II piętro, budynek główny WIL

 

FOR FOREIGNERS:

 

Office duty hours:

 ...

(room 227, 2nd floor, mail building)

 

 

PRODZIEKAN
dr hab. inż. Lucyna DOMAGAŁA, prof. PK - I zastępca

 • kier. Budownictwo - studia stacjonarne II stopnia
 • kier. Budownictwo - studia stacjonarne I stopnia w języku angielskim
 • kier. Budownictwo - studia stacjonarne II stopnia w języku angielskim
 • rozwój naukowy wydziału
 • zlecenia zajęć na studiach stacjonarnych wraz z koordynacją opracowania ich wersji elektronicznej
 • opracowywanie materiałów dla MNiSW- ankietyzacja i ocena parametryczna, DS
 • udział w pracach związanych z akredytacją kierunków studiów
 • sprawy socjalne studentów stacjonarnych
 • monitorowanie jakości kształcenia

Godziny przyjęć studentów:

...


FOR FOREIGNERS:

 

...

 

 

PRODZIEKAN
dr hab. inż. Agnieszka LEŚNIAK, prof. PK

 • kier. Budownictwo - studia stacjonarne I stopnia
 • fundusze strukturalne
 • zdalne nauczanie/e-learning
 • studia zamawiane
 • kształcenie ustawiczne - studia podyplomowe, kursy, szkolenia
 • koordynacja prac związanych z dostosowaniem programów studiów do wymogów KRK
 • kontakt z opiekunami lat i grup
 • promocja Wydziału
 • internetowa strona Wydziału

Godziny przyjęć studentów:

...

 

 FOR FOREIGNERS:
 
...
 

 

dr inż. Aleksandra FARON

 • kier. Transport - st. stacjonarne I i II stopnia
 • kier. Gospodarka przestrzenna - studia stacjonarne I i II stopnia
 • opracowanie projektów programów studiów stacjonarnych kierunków prowadzonych na WIL i ich korekt
 • konkursy wyróżnionych prac dyplomowych
 • praktyki studenckie
 • współpraca z przemysłem i administracją samorządową
 • studenckie koła naukowe
 • promocja Wydziału

Godziny przyjęć studentów:

...


FOR FOREIGNERS:

...

 

 

PRODZIEKAN
dr inż. Marcin TEKIELI

 • kier. Transport - studia niestacjonarne I i II stopnia - wszystkie specjalności
 • kier. Budownictwo - studia niestacjonarne I i II stopnia - wszystkie specjalności
 • koordynacja opracowania rozkładów zajęć na studiach niestacjonarnych
 • opracowanie projektów programów studiów niestacjonarnych i ich korekt
 • zlecenia zajęć na studiach niestacjonarnych wraz z koordynacją opracowania ich wersji elektronicznej
 • sprawy socjalne studentów studiów niestacjonarnych
 • internetowa strona Wydziału

 

Godziny przyjęć studentów:

...

 

KIEROWNIK STUDIÓW DOKTORANCKICH WIL
dr hab. inż. Lucyna Domagała, prof. PK

Godziny przyjęć słuchaczy:

...

 

 

KOORDYNATOR DS. PROGRAMU ERASMUS+ WYDZIAŁU INŻYNIERII LĄDOWEJ PK
dr hab. inż. Dorota Jasińska, prof. PK

Godziny przyjęć studentów:

Informujemy, że od 11 lipca do 31 sierpnia 2022 r. dyżury Koordynatora Erasmus+ zostają zawieszone. W pilnych sprawach prosimy o kontakt przez pracowników Dziekanatu. Informacja o dyżurach wrześniowych pojawi się z początkiem miesiąca września br.

We would like to let you know, that from July 11th to August 31st, 2022 duty hours of Erasmus+ Coordinator are cancelled. In urgent matters, please contact the Dean's office staff. Information about the September duty hours will appear at the beginning of the September.

 

Termin zdalnych konsultacji: czwartki 11.30 - 12.30

 

Zoom: https://us02web.zoom.us/j/89834639804?pwd=b04xREZIZ3BUZTI1THlnKytmN0dpQT09

Meeting ID: 898 3463 9804
Passcode: TBG5h8

FOR FOREIGNERS:

 

Online duty hours: Thursdays 11.30 am - 12.30 pm

 

Zoom : https://us02web.zoom.us/j/89834639804?pwd=b04xREZIZ3BUZTI1THlnKytmN0dpQT09

Meeting ID: 898 3463 9804
Passcode: TBG5h8