• studia stacjonarne I stopnia (3,5-letnie) - obowiązuje od roku akademickiego 2012/13:

 

Specjalność Plan studiów i karty przedmiotów
brak specjalności syllabus.pk.edu.pl
sylwetka absolwenta studiów I stopnia

  • studia stacjonarne II stopnia (1,5-letnie) - obowiązuje od roku akademickiego 2012/13:

 

Specjalność Plany studiów
i karty przedmiotów
budowle - informacja i modelowanie (BIM)
obowiązuje od 2014/15
syllabus.pk.edu.pl
budowlane obiekty inteligentne
budowle i środowisko
obowiązuje od 2014/15
drogi kolejowe
drogi, ulice i autostrady
infrastruktura transportu lotniczego
inżynieria wodna i komunalna
obowiązuje od 2015/16
konstrukcje budowlane i inżynierskie
mechanika materiałów i konstrukcji budowlanych
mosty i budowle podziemne
technologia i organizacja budownictwa
zastosowania informatyki w budownictwie
obowiązuje do 2014/15
zarządzanie i marketing w budownictwie
sylwetka absolwenta studiów II stopnia