tytuł pracy doktorskiej: “System sterowania i oceny relacji partnerskich w przedsięwzięciach budowlanych"
dziedzina: nauki techniczne
dyscyplina: budownictwo