tytuł pracy doktorskiej: “Modelowanie kosztów cyklu życia budynków z uwzględnieniem czynników ryzyka"
dziedzina: nauki techniczne
dyscyplina: budownictwo