tytuł pracy doktorskiej: „Strategie bezpieczeństwa pożarowego wybranych szkieletów stalowych hal wielkogabarytowych"
dziedzina: nauki techniczne
dyscyplina: budownictwo