Konkursy i nagrody

Miło nam poinformować, że w Konkursie Ministra Inwestycji i Rozwoju za prace dyplomowe, rozprawy doktorskie i habilitacyjne oraz publikacje w dziedzinach architektury i budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa, wszystkie zgłoszenia z  Wydziału Inżynierii Lądowej PK otrzymały nagrody!

Laureatami konkursu są:

dr hab. inż. Wit Derkowski za swoją pracę habilitacyjną pt. „ Wybrane aspekty pracy statyczno-wytrzymałościowej prefabrykowanych stropów sprężonych współpracujących z nadbetonem”,

dr inż. Jacek Magiera i zespół za książkę "BIM w praktyce. Standardy - wdrożenie - case study.",

dr inż. Mateusz Surma - za  pracę doktorską pt. „Nośność na ścinanie strunobetonowych płyt kanałowych z uwzględnieniem nadbetonu, opartych na podporach podatnych”, napisaną pod kierunkiem dr. hab. inż. W. Derkowskiego i prof. dr. hab. inż. Kazimierza Flagi

mgr inż. Wojciech Sobota za pracę dyplomową pt. „Shotcrete technology in the construction of Solbakk Tunnel in Norway. Technologia torkretowania na budowie tunelu Solbakk w Norwegii.”, napisaną pod opieką dr hab. inż. Lucyny Domagały, prof. PK.

Wręczenie nagród odbyło się 12 lutego 2019 r. podczas uroczystego otwarcia Międzynarodowych Targów Budownictwa i Architektury BUDMA 2019 w Poznaniu. Gratulujemy! Jesteśmy dumni z nagrodzonych i spokojni, ze względu na fakt, że Wydział ma tak wybitnych naukowców oraz wypuszcza w świat takich zdolnych absolwentów.

Informacja na stronie MIiR

Na zdjęciu mgr inż. Wojciech Sobota ze statuetką.

 

 

 

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 -2020, 1 Osi priorytetowej Gospodarka wiedzy, działanie 1.1 Infrastruktura badawcza sektora nauki, typ projektu A Infrastruktura badawcza w jednostkach naukowych Wydział inżynierii Lądowej PK osiągnął wielki sukces. Zgłoszony do Zarządu Województwa Małopolskiego wniosek na budowę Laboratorium Aerodynamiki Środowiskowej otrzymał na realizację zadania dofinansowanie w kwocie prawie 18 mln (całkowita wartość projektu to ponad 24 mln).  

Więcej informacji o projekcie Laboratorium w skrócie zwanym "LAŚ" udzielił nam prof. dr hab. inż. Andrzej Flaga, który z powodzeniem, od lat kieruje równie niebanalnym Laboratorium Wiatrowym (również w strukturze WIL PK).

Celem projektu jest powstanie unikatowego w skali Europy Laboratorium Aerodynamiki Środowiskowej Politechniki Krakowskiej, umożliwiającego prowadzenie szerokiego zakresu badań z dziedziny aerodynamiki środowiskowej (badania modelowe i symulacje komputerowe dotyczące dynamicznego oddziaływania na smog i przewietrzania miast) oraz eksperymentalnych badań wpływów środowiskowych i klimatycznych na elementy rozwiązań inżynierskich.

Największym wyzwaniem, jakie stoi przed Laboratorium Aerodynamiki Środowiskowej stanowić będą innowacyjne badania w zakresie efektywnej redukcji smogu. Jest to problem, z którym obecnie boryka się nie tylko większość dużych miast, ale także obszary wiejskie położone w niekorzystnych warunkach. O ile wiele instytucji zajmuje się rozwiązaniami pozwalającymi na ograniczenie powstawania smogu, obecnie na rynku istnieje niezapełniona nisza doraźnych rozwiązań pozwalających na aktywną walkę z tym zjawiskiem. Wyniki badań prowadzonych w Laboratorium będą wykorzystywane w projektowaniu innowacyjnych inżynierskich rozwiązań wielkoprzestrzennych poprawiających warunki aerosanitarne obszarów zurbanizowanych.

W budynku zaprojektowano dwa tunele aerodynamiczne o obiegu mieszanym, każdy wyposażony w dwie przestrzenie pomiarowe i zróżnicowany system wentylatorów oraz elementów infrastruktury technicznej kształtujących parametry napływającego powietrza. Każda z przestrzeni pomiarowych w tunelach będzie mieć wysokość dochodzącą do 4 m, natomiast wymiary w rzucie tuneli wynoszą odpowiednio 10 m szerokości i 24 m długości dla większego tunelu oraz 8 m szerokości i 21 m dla mniejszego tunelu. Wymiary te są zatem znacznie większe niż wymiary obecnego tunelu wiatrowego Laboratorium Inżynierii Wiatrowej PK.

Poniżej wizualizacje Laboratorium.