Konkursy i nagrody

W dniu 12 stycznia 2023 r. odbyło się posiedzenie Komisji do spraw przyznania płatnego stażu w firmie PBW Inżynieria dla studentów kierunku Budownictwo, specjalności Budownictwo Hydrotechniczne i Geotechnika. Komisja zebrała się w składzie:

Przewodnicząca Komisji - prodziekan dr hab. inż. A. Leśniak, prof. PK

Kierownik Katedry Geotechniki i Wytrzymałości Materiałów prof. dr hab. inż. E. Pilecka

Kierownik Zespołu Hydrotechnicznego PBW Inżynieria mgr inż. J. Filipczyk

Członek Komisji dr inż. G. Gaszyńska – Freiwald

Po interesujących rozmowach z kandydatami Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała przyznanie stażu studentom: inż. Bartoszowi Biskupowi i inż. Szczepanowi Stybakowi.

Gratulujemy naszym studentom i życzymy owocnej współpracy z firmą PBW Inżynieria.