Informujemy, że letnia sesja egzaminacyjna w roku akademickim 2017/2018 dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych trwać będzie w dniach od 25 czerwca do 8 lipca 2018 r., zaś poprawkowa od 3 do 17 września 2018 r.