Trwają przygotowania do stworzenia harmonogramu sesji zimowej 2018/2019 – dla studentów studiów stacjonarnych. Przypominamy, że zgodnie z Procedurą organizacji i nadzoru nad sesjami egzaminacyjnymi (Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 53 Rektora PK z dnia 1 października 2013 r.) w harmonogramie sesji zimowej 2018/2019 podane będą wyłącznie zgłoszone terminy egzaminów. Brak wpisu terminu egzaminu w harmonogramie nie oznacza, że egzamin się nie odbywa, a jedynie, że do Dziekanatu nie zgłoszono terminu jego przeprowadzenia. Ustalenia dot. sesji zimowej 2018/2019 należy zgłaszać do Dziekanatu w terminie do 15 stycznia 2019 r.:
Agnieszka Knap
pok. 225b
tel. 12 628 23 04
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

JEŻELI CHCECIE MÓC ZAPLANOWAĆ WYJAZDY, ABY NIE KOLIDOWAŁY Z EGZAMINAMI?! USTALCIE TERMINY EGZAMINÓW JUŻ TERAZ! W sesji zimowej 2018/2019 ponownie udostępniamy pliki, które umożliwiają „podglądanie” na bieżąco zgłaszanych terminów egzaminów i zaliczeń oraz dostępność sal w trakcie sesji.

Projekt harmonogramu

Obciążenie sal w czasie sesji

 

 

The work on the preparation of timetable for the winter session of 2018/2019 academic year is ongoing – for full time students. We also dare to remind you, that according to the procedure on organization and supervision of exam sessions (Enclosure no 1 to the Ordinance no 53 of the CUT Rector, dated October 1st 2013), only the reported exam dates will be listed. If the exam date or time are not listed in the timetable, this does not mean, that the exam does not take place, but only, that its date and time have not been reported to the Dean’s office. Arrangements for winter session 2018/2019 should be reported to the Dean's Office by January 15th, 2019:

Agnieszka Knap
room 225b
tel. 12 628 23 04
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

STUDENTS! WOULD YOU LIKE TO PLAN YOUR TRIPS NOT TO COLLIDE WITH EXAMS?! SET THE EXAM DATES JUST NOW! In the winter session of 2018/2019 we will again share the files that allow you to "see" your current exam dates and end of term tests, and availability of classrooms during the session.

Proposed schedule

Classroom availability during session

Informujemy, że zimowa sesja egzaminacyjna w roku akademickim 2018/2019 dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych trwać będzie w dniach od 28 stycznia do 8 lutego 2019 r., zaś poprawkowa od 9 do 15 lutego 2019 r.