Dotyczy sesji 2016/17

Egzamin z fizyki - III termin dla Wydziału Inżynierii Lądowej kierunek Transport odbędzie się: 12 października 2017 roku o godzinie 10:00-14:00 w sali 201 w Instytucie Fizyki

Informujemy, że zimowa sesja egzaminacyjna w roku akademickim 2017/2018 dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych trwać będzie w dniach od 27 stycznia do 9 lutego 2018 r., zaś poprawkowa od 10 do 16 lutego 2018 r.