Informujemy, iż jest już dostępny harmonogram zimowej sesji egzaminacyjnej 2021/22 (wraz z poprawkową) dla studentów studiów niestacjonarnych.

W załączonym harmonogramie sesji egzaminacyjnej, uwzględnione zostały wyłącznie egzaminy odbywające się w formie stacjonarnej zgłoszone w Dziekanacie ds. studiów niestacjonarnych. Brak wpisu terminu egzaminu w harmonogramie nie oznacza, że egzamin się nie odbywa, a jedynie, że do Dziekanatu nie zgłoszono terminu jego przeprowadzenia.

Kontakt w sprawie harmonogramu: Dziekanat ds. studiów niestacjonarnych (pok. 224. tel. 12 628 23 05, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)

W celu zapewnienia reżimu sanitarnego podczas zimowej sesji egzaminacyjnej – studia stacjonarne, w tym przeprowadzenia dezynfekcji sal pomiędzy egzaminacyjnymi ulega zmianie czas poszczególnych bloków egzaminacyjnych zgodnie z poniższą legendą:
A – godz. 8.00-10.30
B – godz. 11.00-13.30
C – godz. 14.00-16.30
D – godz. 17.00-19.30

Aktualny harmonogram
Aktualne obciążenie sal
Jak zarezerwować termin egzaminu


In order to ensure the sanitary regime during the winter examination session – full time study, including the disinfection of the rooms between exams, the time of individual examination blocks has been changed.
Key:
A:  8.00 a.m. - 10.30 a.m.
B: 11.00 a.m. - 1.30 p.m.
C:  2.00 p.m. - 4.30 p.m.
D:  5.00 p.m. - 7.30 p.m

Timetable of Winter exam session
Classroom availability during session
How to make exam reservation

 

 

 

Studia stacjonarne I stopień (inżynierskie)

Gospodarka Przestrzenna ( WA - WIŚiE - WIL )

II rok

Przedmiot: Budownictwo

Termin egzaminu:  
1.02.2022  - godz. 11.00 (blok "B"), sala -- 1/7 i 1/9 połączone w Działowni    - Egzamin
15.02.2022  - godz. 11.00 (blok "B"),  sala -- 1/7 i 1/9 połączone w Działowni  - Egzamin poprawkowy

Prowadzący: dr inż. Marek Kamieniarz

Informujemy, że w sesji zimowej 21/22 rezerwacje sal na egzaminy/zaliczenia dla studentów studiów stacjonarnych będą się odbywać w katedrach właściwych dla wykładowców prowadzących przedmiot (np. Mechanika budowli – prof. T. Tatara – L-8; Planowanie sieci transportowych dr W. Dźwigoń - L-6). Tutaj można sprawdzić, w której Katedrze pracuje prowadzący przedmiot.

Lista pracowników Katedr, u których dokonuje się rezerwacji. Rezerwacja sal w Katedrach będzie się odbywać wyłącznie w trakcie trwania sesji egzaminacyjnej czyli od 31 stycznia 2022 r. do 18 lutego 2022 r.

Tutaj można sprawdzić dostępność sal

Tutaj można sprawdzić aktualny harmonogram sesji

Pliki aktualizowane są na bieżąco - terminy lub ich zmiany są wpisywane w kolejności napływających zgłoszeń.

Rezerwacja sal na egzaminy/zaliczenia dla studentów studiów niestacjonarnych będzie nadal  odbywać się w Dziekanacie studiów niestacjonarnych WIL.

Rezerwacje sal poza terminami sesji egzaminacyjnej należy dokonywać u  Administratora budynków p. Adama Cholewki (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).

 

During the winter session 21/22, reservation of exams for full-time students will take place in the departments of the lecturers responsible for the subject (e.g. Mechanics of buildings - prof. T. Tatara - L-8; Planning of transport networks by dr. Dzwigon - L-6). Here you can check in which Department the person conducting the subject works.

List of contacts to make reservations. This reservation will be made only during the examination session, i.e. from January 31, 2022 to February 18, 2022.

Classroom availability during session here.

Timetable of Winter exam session 2021/2022 here.

The files are updated regularly - deadlines or their changes are added as a result of notifications.

Room reservations after the exam session time should be made at the Building Administrator, Mr. Adam Cholewka (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)