Rekrutacja 2017/18 - studia I i II stopnia - aktualności

Zachęcamy kandydatów do sygnalizowania swoim wychowawcom, że chcecie zasiąść w studenckich ławach na próbę i wysłuchać pokazowego wykładu. Kilka szkół w tym roku już nas odwiedziło. Jedni zgłaszali się sami, inni odwiedzili Wydział w ramach programu My Małopolska.

Galeria 21.01.2017

Galeria 27.04.2017 i Galeria 25.05.2017

Kandydatów na studia informujemy, że został ogłoszony harmonogram rekrutacji na rok akademicki 2017/2018. Pamiętajcie o obowiązkowej rekrutacji elektronicznej. Bez jej dokonania nie będzie możliwe przyjęcie na studia. Polecamy również zajrzeć na uczelnianą stronę rekrutacyjną.

Mgr inż. Paweł Klapa - absolwent kierunku Budownictwa z Wydziału Inżynierii Lądowej PK został laureatem nagrody głównej konkursu na najlepsze prace o Wieliczce. 26 stycznia br. w podczas sesji Rady Miejskiej odbyła się uroczystość wręczenia nagród zwycięzcom konkursu za rok 2016.

Nagrodę otrzymał za pracę pt.: „Projekt techniczny budowy parkingu Park And Ride w Kokotowie dla Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej”, która napisał pod opieką promotora - dr inż. Aleksandry Faron. Konkurs ma wymiar ogólnopolski i jest skierowany do studentów wszystkich uczelni. W ocenie prac komisja brała pod uwagę przede wszystkim związek poruszonej problematyki z tematyką miasta i gminy oraz oryginalność zaproponowanych rozwiązań i pomysłów. Pan P. Klapa jest również laureatem nagrody za rok 2015 w 47. edycji konkursu na najlepszą pracę dyplomową w dziedzinie transportu przyznawaną przez Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP Oddział w Krakowie.

Panu Pawłowi serdecznie gratulujemy, a Was - jeszcze studentów lub przyszłych studentów zachęcamy do wytężonej pracy. Jak widać, opłaca się!