Zamknięcie dziekanatu po sesji zimowej 2018/2019.

W dniach od 19.02.2019 r. do 23.02.2019 r. dziekanat ds. studiów niestacjonarnych będzie nieczynny.

W dniu 18.02.2019 r. (poniedziałek) dziekanat wyjątkowo czynny od 7.30 do 14.00.

Sesja zimowa 2018/19:

 • Ostateczna data zaliczenia przedmiotów z semestru zimowego upływa dnia 15 lutego 2019 r.
 • Osoby, które uzyskają wpis z długiem kredytowym na semestr letni, mogą uzupełnić braki z semestru zimowego do dnia 15 marca 2019 r. Po tym terminie zostaną naliczone opłaty za brakujące przedmioty.
 • Ostateczny termin składania ocenionych prac dyplomowych (dot. studentów semestru dyplomowego): 15 lutego 2019 r.
 • Ostateczny termin przystąpienia do egzaminu dyplomowego: 24 lutego 2019 r.
 • Osoby, które realizowały w semestrze zimowym przedmioty w trybie awansu, są zobowiązane złożyć karty awansowe w Dziekanacie do dnia 15 marca 2019 r.
 • Obniżka czesnego za uzyskaną średnią 4,5 z terminowo zaliczonego semestru, jest przyznawana automatycznie (decyzje w tej sprawie, podejmowane będą po zamknięciu sesji poprawkowej i rejestracji wszystkich studentów na semestr letni 2018/19).

 

Ostateczne terminy składania podań na semestr letni 2018/19:

 • do 05 lutego 2019 r. – podania dot. wznowienia studiów na semestr letni 2018/19;
 • do 12 lutego 2019 r. – podania dot. przeniesienia na studia niestacjonarne na semestr letni 2018/19;
 • do 12 lutego 2019 r. – podania dot. obniżenia opłat z tytułu niskich dochodów;
 • do 12 lutego 2019 r. – podania dot. uznania uzyskanych efektów kształcenia i obniżenia opłaty z tego tytułu;
 • do 18 lutego 2019 r. – podania dot. rejestracji na semestr letni 2018/19 (dot. studentów chcących ubiegać się o urlop dziekański lub o kolejne powtarzanie danego semestru);
 • Do 13 kwietnia 2019 r. – kompletne podania dot. awansu w semestrze letnim 2018/19.

 

Podania złożone po terminie będą rozpatrywane negatywnie.

Informujemy, że 22 stycznia br. Dziekan WIL prof. Andrzej Szarata, w obecności przedstawicieli PKP Polskie Linie Kolejowe SA z Dyrektorem Zakładu Linii Kolejowych w Krakowie na czele – Panem Włodzimierzem Zembolem i przy licznym udziale mediów, zaprezentował funkcjonujące od niedawna na naszym Wydziale Laboratorium Inżynierii Ruchu Kolejowego.

Założenia projektu i wyposażenie przedstawił pomysłodawca i twórca pracowni – dr inż. Jan Gertz z Instytutu Inżynierii Drogowej, Kolejowej i Transportu.

Przedstawiciele PKP wysoko ocenili poziom merytoryczny laboratorium, które może być wykorzystane nie tylko w procesie kształcenia studentów, lecz również w szkoleniu personelu kolejowego. Obecni na spotkaniu przedstawiciele mediów – z pomocą studentów kierunku transport – próbowali poznać podstawy zasad prowadzenia ruchu pociągów.  

Pękamy z dumy, gdyż wydarzenie odbiło się w mediach szerokim echem!

Fotogaleria

Informujemy, iż jest już dostępny harmonogram zimowej sesji egzaminacyjnej 2018/19 (wraz z poprawkową) dla studentów studiów niestacjonarnych.

 

Informujemy, że został ogłoszony ostateczny harmonogram zimowej sesji 18/19 dla studentów studiów stacjonarnych.

ZMIANY ZGŁASZANE OD MOMENTU OGŁOSZENIA OSTATECZNEGO HARMONOGRAMU ZAZNACZONE SĄ KOLOREM NIEBIESKIM.

Od momentu ogłoszenia harmonogramu, do każdej zmiany terminów zgłaszanych przez studenta, konieczne jest dołączenie informacji o zmianie w formie pisemnej, z CZYTELNYM podpisem prowadzącego. Kontakt w sprawie harmonogramu: Agnieszka Knap (pok.225, tel. 12 628 23 04, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).
Studentom kierunku Gospodarka przestrzenna przypominamy, że terminy egzaminów prowadzonych przez pracowników WIŚ należny ustalać na WIŚ. Informujemy, że zgodnie z Procedurą organizacji i nadzoru nad sesjami egzaminacyjnymi (Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 53 Rektora PK z dnia 1 października 2013 r.) w harmonogramie sesji zimowej 2018/2019 podane zostały wyłącznie zgłoszone terminy egzaminów. Brak wpisu terminu egzaminu w harmonogramie nie oznacza, że egzamin się nie odbywa, a jedynie, że do Dziekanatu nie zgłoszono terminu jego przeprowadzenia.

Obciążenie sal w czasie sesji

We have the pleasure to let you know, that the final timetable for winter exam session of the academic year 18/19 for the full time studies has been published. Changes submitted after publication of the timetable are marked in blue.

After publication of the timetable, all the changes submitted by the students have to be done in writing and accompanied by the legible signature of the lecturer. Contact person for all matters pertaining to the timetable Agnieszka Knap (room 225, tel. 12 628 23 04, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).

We also make it known, that according to the procedure on organization and supervision of exam sessions (Enclosure no 1 to the Ordinance no 53 of the CUT Rector, dated October 1st 2013), only the reported exam dates are listed here. If the exam date or time are not listed in the timetable, this does not mean, that the exam does not take place, but only, that its date and time have not been reported to the Dean’s Office.

Classroom availability during session

Informujemy, że znane są już terminy przyjęć Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej ds. naboru na studia II stopnia na Wydział Inżynierii Lądowej na rok akademicki 2018/2019.