Pełnomocnikiem Dziekana Wydziału Inżynierii Lądowej ds. Praktyk Studenckich jest mgr inż. Mirosław Boryczko.

Dyżury stacjonarne i telefoniczne w miesiącu sierpniu 2022 r. (w pok. 400 WIL):
wtorki 8.00-9.00
czwartki 8.00-9.00

numer telefonu: 792 955 977

 

The representative of the Dean of the Faculty of Civil Engineering for Student Internship is MSc. Miroslaw Boryczko.

Duty hours in August, 2022 in room No. 400 (IV floor, main building):

Tuesdays 8:00 am - 9:00 am
Thursdays 8:00 am - 9:00 am

Telephone duty hours at number 792 955 977 also:

Tuesdays 8:00 am - 9:00 am
Thursdays 8:00 am - 9:00 am

Zachęcamy do udziału z II edycji konkursu Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad pod hasłem "Innowacje w drogownictwie".

Dyscyplina naukowa inżynieria lądowa i transport, reprezentowana przez pracowników prowadzących działalność naukową na Wydziale Inżynierii Lądowej PK, uzyskała kategorię A w wyniku przeprowadzonej oceny jakości działalności naukowej za lata 2017-2021. Przyznana kategoria świadczy o wysokim poziomie prowadzonej przez pracowników WIL działalności naukowej prezentowanej w artykułach i monografiach naukowych, patentach na wynalazki, komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych. Ocena jest też potwierdzeniem, iż prowadzona działalność naukowa na Wydziale ma istotny wpływ na funkcjonowanie gospodarki i społeczeństwa.

Plakat Adapciak 2022. Wyjazd integracyjny. 13-18 września. Zwiedzanie Krakowa, szkolenie żeglarskie, wyjazd do Żywca, sesja "NA WESOŁO", gry i zabawy integracyjne.

Подача оригінальних документів, необхідних для зарахування на навчання українською, здійснюється від 1 вересня 2022 до 20 вересня 2022 року, о 10:00 – 13: 00 у Відділі міжнародної співпраці (Dział Współpracy Międzynarodowej) - будівля Галереї Ґіл (Galeria Gil), каб. № 207.

Składanie oryginalnych dokumentów koniecznych do przyjęcia na studia w języku ukraińskim odbywać się będzie od 1 września 2022 do 20 września 2022, w godz. 10:00 – 13:00 w Dziale Współpracy Międzynarodowej – budynek Galerii Gil, pokój nr 207.