Studenci Dla Zdrowia to projekt mający na celu szerzenie świadomości studentów na temat zdrowia psychicznego i fizycznego. Powstał w okresie pandemii, kiedy to wielu młodych ludzi musiało zmierzyć się z nową rzeczywistością, która mogła ich przytłoczyć. Początkowo projekt koncentrował się na wsparciu psychicznym studentów. Z biegiem czasu zaczął rozszerzać obszar działań poprzez wprowadzenie tematyki zdrowego odżywiania czy prewencji bólu kręgosłupa. Celem Studentów dla Zdrowia jest edukowanie, zachęcanie do ruchu i prowadzenia zdrowego stylu życia. Skupia się on również na uświadamianiu o temacie chorób i zaburzeń psychicznych.

Niezależne Zrzeszenie Studentów zaprasza na webinar prowadzony przez Wojciecha Jałoszyńskiego, który jest terapeutą w inicjatywie The Presja. Spotkanie będzie poświęcone omówieniu wpływu naszego stanu fizycznego, wszelkich dysfunkcji na zdrowie psychiczne. Wojciech Jałoszyński wyjaśni również, czym jest psychosomatyka czy też, czy możliwe jest, aby być szczęśliwym, gdy ciało nie jest zdrowe.

Webinar pt. "Ciało Prawdę Ci Powie! - webinar z Wojciechem Jałoszyńskim" 5 kwietnia godzina 18:00 w formie live.


Link do wydarzenia

NZS i Studenci dla Zdrowia zachęcają również do dołączenia do newslettera, by być na bieżąco z wydarzeniami


 

W  ubiegłym roku Fundacja Manuel'a António da Mota z Portugalii ufundowała stypendia dla studentów WIL PK pochodzących z Ukrainy i kształcących się w języku ukraińskim.Stypendia przysługują tym studentom, którzy uzyskali wysokie oceny podczas procesu rekrutacji na studia oraz utrzymują wysoką średnią wyników w nauce.

Większości się udało z powodzeniem zaliczyć zimową sesję egzaminacyjną 22/23. Tych, którzy nie zdołali zaliczyć semestru z powiedzeniem zastąpiła czwórka nowych stypendystów.

W semestrze letnim stypendia od Fundacji Mota Engil otrzymają również Yaryna, Oleksandr, Maksym i Yehor. Decyzje o przyznaniu stypendiów wręczył im Dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej PK prof. dr. hab. inż. Andrzej Szarata (31.03.2023 r.). Gratulujemy!

Минулого року фонд Manuel António da Mota з Португалії профінансував стипендії для студентів інженерно-будівельного факультету Краківської Політехніки (WIL PK), які приїхали з України та навчаються українською мовою. Стипендії надаються тим студентам, які отримали високі оцінки під час вступних іспитів та мають високу середню успішність за семестр.

Більшість з них успішно склали зимову екзаменаційну сесію 22/23. Тих стипендіатів, хто не склав семестр з відзнакою, замінили четверо нових стипендіатів.

У літньому семестрі стипендії від Mota Engil також отримають Ярина, Олександр, Максим та Єгор. Рішення про призначення стипендій їм вручив декан інженерно-будівельного факультету Краківської Політехніки доктор. техн. наук, проф. Анджей Шарата (31.03.2023). Щиро вітаємо!


30 marca 2023 r. w Sali Senackiej Politechniki Krakowskiej miał miejsce finał etapu okręgowego XXXVI Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych.

W tym dniu piętnastu finalistów odebrało nagrody ufundowane przez Rektora PK, Dziekana WIL, FAKRO, Stowarzyszenie Producentów Cementu oraz Małopolską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa.  Na wręczeniu nagród oprócz Prorektora T. Kapeckiego i Dziekana WIL A. Szaraty byli obecni Stanisław Karczmarczyk (MOIIB), Łukasz Lewandowski (FAKRO), Artur Darłak i Paulina Gos (Stowarzyszenie Producentów Cementu) i Tomasz Zemanek (Wydział Edukacji Urzędu Miasta Krakowa).

To nie jest łatwa olimpiada - obejmuje zakres wiedzy z budownictwa, konstrukcji, technologii robót itp. czyli tego, czego, gdy rozpoczną studia na WIL, dopiero będą się uczyć. Pierwsza trójka laureatów: Jakub Sułkowski, Jakub Tarko i Mateusz Wójtowicz otrzymała laptopy / tablety ufundowane przez Rektora i Dziekana WIL. Wśród wszystkich nagród znalazły się również torby podarunkowe od sponsorów. Finaliści wezmą udział w finale centralnym, który odbędzie się w połowie kwietnia w Warszawie. Skromne, pamiątkowe upominki otrzymali również opiekunowie uczniów.

Do szkół Małopolski, z których wywodzi się najwięcej tegorocznych laureatów Olimpiady należą: Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. ks. prof. Józefa Tischnera w Limanowej, Zespół Szkół Nr 1 im. Józefa Piłsudskiego w Limanowej i Zespół Szkół Budowlanych Nr 1 w Krakowie.

Galeria zdjęć

fot. Jan Zych

Dziekanat Wydziału Inżynierii Lądowej ogłasza listę rankingową do stypendium rektora - studia stacjonarne II stopnia rozpoczynające się w semestrze letnim.

Studentom, których numery albumów zostały umieszczone na ostatecznej liście rankingowej i dodatkowej liście rankingowej zostało przyznane stypendium. Wypłaty wszystkich stypendiów będą do końca kwietnia.

lista rankingowa

Przypominamy o zmianie w organizacji semestru - 31 marca 2023 roku (piątek) odbywają się zajęcia realizowane planowo w piątek przypadający w tygodniu parzystym.

We would like to remind you about the change in the organization of the semester - on March 31, 2023 (Friday), classes will be like on Friday, Friday in even weeks.

Hагадуємо, що рішенням декана WIL внесена зміна в організацію літнього семестру для денної форми навчання у 2022/2023 навчальному році, яка полягає в тому, що 31 березня 2023 року (п'ятниця) заняття проводяться за розкладом  п'ятниці, що припадає на парний тиждень