W nawiązaniu do zarządzenia Rektora PK nr 26 z dnia 24.05.br. w sprawie organizacji roku akademickiego 2019/2020 i wynikającej z tej organizacji nierównowagi liczby poniedziałków w tygodniach parzystych i nieparzystych, Dziekan WIL dr hab. inż Andrzej Szarata, prof. PK podjął decyzję, iż 13 listopada br. (środa) będą realizowane zajęcia przypadające na 11 listopada br. (poniedziałek).

Informujemy, że dyżury Prodziekan A. Leśniak w dniach 17 i 18 października (czwartek i piątek) są odwołane. Dodatkowy dyżur odbędzie się 22 października (wtorek) od godz. 9.00 do 10.00.

W związku z realizacją Projektu pn. „Programowanie doskonałości – PK XXI w. Program Rozwoju Politechniki Krakowskiej na lata 2018-2022”, informujemy, że w ramach zadania 8 pn. „SKILLS UP PK” realizowane są bezpłatne szkolenia dla studentów Politechniki Krakowskiej.

Oferta bezpłatnych szkoleń certyfikowanych dla studentów PK dostępna jest na stronie Centrum Szkolenia i Organizacji Systemów Jakości PK.


Warunkiem udziału w szkoleniu jest:
* posiadanie statusu studenta Politechniki Krakowskiej: studenci studiów I stopnia posiadanie wpisu co najmniej na czwarty semestr lub studenci studiów II stopnia,
* dostarczenie do Sekretariatu Centrum Jakości wypełnionego formularza zgłoszeniowego wraz z zaświadczeniem o średniej ocen z semestru - w tym przypadku letniego r. akademickiego 2018/2019.

Szkolenia kończą się uzyskaniem międzynarodowych certyfikatów, co niewątpliwie może być atutem przy późniejszym poszukiwaniu pracy.

Informujemy, że od 14 do 18 października br. dziekanat ds. pomocy materialnej będzie nieczynny.