Lista przyjętych w roku akademickim 2017/18 Wydział Inżynierii Lądowej - studia niestacjonarne:

Budownictwo

Transport


Dyżury WKR

Harmonogram rekrutacji

Lista przyjętych w roku akademickim 2017/18 Wydział Inżynierii Lądowej - studia stacjonarne:

Budownictwo

Budownictwo w języku angielskim

Transport

Zakwalifikowani do przyjęcia z list rezerwowych w roku akademickim 2017/18 Wydział Inżynierii Lądowej - studia stacjonarne:

Budownictwo - lista rezerwowych

Transport - lista rezerwowych


Dyżury WKR

Harmonogram rekrutacji

Informujemy, że pojawiły się szczegółowe zasady realizacji wyjazdów studentów na studia i praktyki w ramach programu Erasmus+ oraz Programu Operacyjnego Wiedza Edukacji Rozwój - POWER w roku akademickim 2017/2018.

Szczegółowe informacje na temat stypendium ministra za wybitne osiągnięcia, a także aktywne wzory wniosków znajdują się odpowiednio na stronie MNiSW pod adresem:

Wnioski można składać w Dziekanacie WIL (pok. nr 225a) w nieprzekraczalnym terminie do 7 września 2017 r.

Informujemy, że od 7 lipca do 31 sierpnia 2-17 r. obowiązują wakacyjne godziny przyjęć. Prosimy na bieżąco sprawdzać zakładki "Godziny przyjęć Dziekanatu" oraz "Dyżury Dziekana i Prodziekanów WIL".

We would like to let you know, that from July 7th to August 31st, 2017 there are temporary duty hours. Please check bookmarks regularly:
Dean's Office
Dean and Vice Deans

Informujemy, że w okresie od dnia 7 lipca do 31 sierpnia 2017 r. zostają zawieszone dyżury: Prodziekan A. Leśniak, Prodziekan L. Domagały i Prodziekan D. Jasińskiej. Dyżury Prodziekana M. Bauera są zawieszone  od 11 lipca do 31 sierpnia 2017 r. Terminy wznowionych od 1 września 2017 r. dyżurów mogą ulec zmianie. 

We would like to let you know, that the duty hours of Vice Deans L.Domagała, D. Jasińska, A Leśniak from July 7th, 2017 to August 31st, 2017 are cancelled. Duty hours of Vice Dean M. Bauer from June 11th, 2017 to August 31st, 2017 are cancelled.