30 marca 2023 r. w Sali Senackiej Politechniki Krakowskiej miał miejsce finał etapu okręgowego XXXVI Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych.

W tym dniu piętnastu finalistów odebrało nagrody ufundowane przez Rektora PK, Dziekana WIL, FAKRO, Stowarzyszenie Producentów Cementu oraz Małopolską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa.  Na wręczeniu nagród oprócz Prorektora T. Kapeckiego i Dziekana WIL A. Szaraty byli obecni Stanisław Karczmarczyk (MOIIB), Łukasz Lewandowski (FAKRO), Artur Darłak i Paulina Gos (Stowarzyszenie Producentów Cementu) i Tomasz Zemanek (Wydział Edukacji Urzędu Miasta Krakowa).

To nie jest łatwa olimpiada - obejmuje zakres wiedzy z budownictwa, konstrukcji, technologii robót itp. czyli tego, czego, gdy rozpoczną studia na WIL, dopiero będą się uczyć. Pierwsza trójka laureatów: Jakub Sułkowski, Jakub Tarko i Mateusz Wójtowicz otrzymała laptopy / tablety ufundowane przez Rektora i Dziekana WIL. Wśród wszystkich nagród znalazły się również torby podarunkowe od sponsorów. Finaliści wezmą udział w finale centralnym, który odbędzie się w połowie kwietnia w Warszawie. Skromne, pamiątkowe upominki otrzymali również opiekunowie uczniów.

Do szkół Małopolski, z których wywodzi się najwięcej tegorocznych laureatów Olimpiady należą: Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. ks. prof. Józefa Tischnera w Limanowej, Zespół Szkół Nr 1 im. Józefa Piłsudskiego w Limanowej i Zespół Szkół Budowlanych Nr 1 w Krakowie.

Galeria zdjęć

fot. Jan Zych

15 marca 2023 r. na Sali Senackiej Dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej prof. Andrzej Szarata uścisnął dłonie przedstawicielom firmy EIFFAGE Polska Budownictwo S.A. Krzysztofa Stańczuka – Dyrektora Technicznego, Marka Kowalika -  Dyrektora Regionu Południowego, Członka Zarządu. Pan Dyrektor jest absolwenta naszego Wydziału! W spotkaniu brała udział również Pani Maria Jońca - HR Business Partner zajmująca się realizacją celów i strategii biznesowych firmy w obszarze zasobów ludzkich.

Współpraca ma polegać na swobodnej wymianie wiedzy i transferze doświadczeń. Studenci będą mogli odbywać w firmie EIFFAGE praktyki, wizyty zawodowe, wysłuchać przygotowanych przez specjalistów z firmy wykładów i brać udział w organizowanych dla studentów szkoleniach. Współdziałania obejmą pomoc w formułowaniu tematów prac dyplomowych, organizowaniu seminariów i konferencji, prowadzeniu doktoratów wdrożeniowych.

Naukowcy z naszego Wydziału będą prowadzić badania i nadzór naukowy nad działaniami przedsiębiorcy oraz wykonywać na jego potrzeby opracowywania opinii technologicznych.