Absolwent kierunku po studiach I stopnia uzyskuje kwalifikacje w dziedzinie projektowania i realizacji wszelkich budowlanych obiektów i konstrukcji inżynierskich takich jak budynki, drogi, mosty, konstrukcje powłokowe, zbiorniki, budowle podziemne, wykonywane w technologii żelbetowej, murowej, metalowej, drewnianej.

Jest przygotowany do nadzorowania i zarządzania procesami budowlanymi oraz utrzymania, eksploatacji i odtwarzania zasobów budowlanych.

Wiedza ta bazuje na zdobyczach nowoczesnej techniki z wykorzystaniem metod komputerowych i technologii informatycznych.

Absolwent ma zdolność rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej. Wykazuje się umiejętnością pracy w zespole.