Absolwent tej specjalności zdobywa poszerzoną wiedzę i umiejętności w zakresie projektowania i eksploatacji nowoczesnych budowli nowej generacji (tzw. budowli inteligentnych) oraz wiedzę o nowoczesnych, w tym także o tzw. inteligentnych materiałach budowlanych, automatycznym sterowaniu budowlą, jej funkcjonowaniu, o sposobach jej zabezpieczania, zapewniania bezpieczeństwa i komfortu przebywających w niej ludzi.

Absolwent ma zdolność rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej. Wykazuje się umiejętnością pracy w zespole.

Jest przygotowany do pracy w specjalistycznych firmach wykorzystujących nowoczesne systemy sterowania i technologie informacyjne w budownictwie.