tytuł osiągnięcia naukowego: cykl publikacji nt. "Metodyka opracowania i zastosowania modeli systemów transportu w nowoczesnym zarządzaniu ruchem drogowym"
dziedzina: nauki techniczne
dyscyplina: transport