Absolwent tej specjalności posiada podstawową wiedzę i umiejętność jej wykorzystania w zakresie takich, współcześnie ważnych zagadnień interdyscyplinarnych w budownictwie, jak: akustyka i wibroakustyka stosowana w budownictwie; wpływy środowiskowe, sejsmiczne i parasejsmiczne na budowle i ludzi; inżynieria wiatrowa, interakcja budowla-podłoże; budownictwo energooszczędne; ochrona budowli przed wpływami środowiskowymi; tłumiki drgań mechanicznych i akustycznych; nowoczesne materiały konstrukcyjne; komfort ludzi i wibroekologia w budownictwie; podstawy projektowania budowli specjalnych przy wpływach środowiskowych; zagadnienia specjalne fundamentowania; badania budowli i konstrukcji przy wpływach środowiskowych.

Absolwent ma zdolność rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej. Wykazuje się umiejętnością pracy w zespole.