tytuł osiągnięcia naukowego: cykl powiązanych tematycznie publikacji nt. "Rozwój metod oceny infrastruktury drogowej pod względem bezpieczeństwa ruchu drogowego z wykorzystaniem miar bezpośrednich i pośrednich"
dziedzina: nauki techniczne
dyscyplina: budownictwo