Absolwent tej specjalności zdobywa poszerzoną wiedzę i umiejętności ostatnio szczególnie poszukiwane na rynku w zakresie projektowania, budowy i eksploatacji nowoczesnych linii kolejowych, sieci tramwajowych, metra i kolei specjalnych oraz innych elementów infrastruktury transportowej. Jest także przygotowany do projektowania, budowy i eksploatacji mostów, tuneli, estakad i wiaduktów.

Zapoznaje się również z metodami planowania rozwoju układów komunikacyjnych, sterowania ruchem kolejowym oraz modernizacji istniejących obiektów transportu szynowego.