Absolwent tej specjalności zdobywa poszerzoną wiedzę i umiejętności w zakresie planowania i zarządzania realizacją przedsięwzięć budowlanych, kierowania firmami budowlanymi oraz prowadzenia działalności rynkowej, negocjacji (ze znajomością prawa budowlanego).

Absolwent ma zdolność rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej. Wykazuje się umiejętnością pracy w zespole.

Jest przygotowany do twórczej pracy, wymagającej zaawansowanej wiedzy menedżerskiej w dziedzinie budownictwa oraz do prowadzenia prac studialnych i badawczych w dziedzinie technologii, organizacji i zarządzania.