tytuł pracy doktorskiej: „Sposoby kształtowania i eksploatacji pasywnych budynków użyteczności publicznej uwzględniające wymagania komfortu cieplnego"
dziedzina: nauki techniczne
dyscyplina: budownictwo