tytuł pracy doktorskiej: „Klimat akustyczny jako kryterium kształtowania układu dróg i ich otoczenia"
dziedzina: nauki techniczne
dyscyplina: budownictwo