Absolwent będzie przygotowany do pracy na różnych polach aktywności inżynierskiej i do realizacji zadań badawczo-rozwojowych. Będzie mógł znaleźć zatrudnienie w firmach budowlanych (wykonawczych, projektowych i rozwijających nowe technologie budownictwa), w firmach tworzących inżynierskie oprogramowanie, w administracji państwowej i samorządowej.

Absolwent tej specjalności otrzymuje wykształcenie informatyczne w zakresie zaawansowanej wiedzy o budowie i działaniu komputerów w systemach XP(Vista) i Linux, o wykorzystaniu sieci teleinformatycznych i nowoczesnych narzędzi programistycznych (języki C++, Java, PHP/Perl/Python), w zakresie baz danych (np. MySQL), przetwarzania równoległego i rozproszonego, grafiki komputerowej (np. OpenGL) i systemów ekspertowych.

W zakresie zastosowań informatyki w inżynierii lądowej będzie on przygotowany do stosowania systemów obliczeniowych wykorzystujących metodę elementów skończonych (MES), nowoczesne techniki komputerowego wspomagania projektowania (CAD) i systemy zarządzania obiektem budowlanym (BMS). Oprócz umiejętności stosowania znanych technik informatycznych, będzie mógł tworzyć specjalistyczne oprogramowanie (w zależności od wymagań projektowych i eksploatacyjnych) i stosować zaawansowane techniki opracowania danych pomiarowych.

Absolwent ma zdolność rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej. Wykazuje się umiejętnością pracy w zespole.