Absolwenci specjalności Inteligentne Zintegrowane Systemy Transportowe i Logistyczne zdobywają rozległą wiedzę i umiejętności z zakresu: profesjonalnego rozpoznawania systemowych potrzeb, formułowania wielokryterialnych problemów optymalizacji i rozwiązywania ich przy pomocy zaawansowanych inteligentnych narzędzi komputerowych w obszarach zarządzania, harmonogramowania, inteligentnego nadzoru i sterowania dowolnymi zintegrowanymi systemami transportowymi i logistycznymi. Istotnym uzupełnieniem jest umiejętność posługiwania się nowoczesnymi światowymi standardami i obligatoryjnymi metodologiami tworzenia takich systemów.

Absolwenci specjalności mają szerokie spektrum możliwości podjęcia atrakcyjnej pracy w kraju i unii europejskiej na różnych poziomach sektora transportu i logistyki. Na poziomie krajowym dotyczy to praktycznie wszelkiej aktywności firm transportowych i logistycznych oraz jednostek administracji państwowej i samorządowej.