Absolwent specjalności Systemy transportowe i logistyczne zdobywa rozległą wiedzę i umiejętności z zakresu: zarządzania i sterowania systemową infrastrukturą oraz procesami transportowymi, przeładunkowymi i logistycznymi; sterowania ruchem i przewozami; kierowania firmami transportowymi i logistycznymi. Działania te odnoszą się do zintegrowanych systemów transportowych, obejmujących w szczególności transport drogowy, kolejowy, lotniczy oraz miejski.

Istotnym uzupełnieniem znajomości rozwiązań technicznych są elementy prawa, polityki, ekonomiki, marketingu i psychologii komunikacyjnej.

Absolwent ma zdolność rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej. Wykazuje się umiejętnością pracy w zespole.