tytuł pracy doktorskiej: „Wpływ szerokości szczelin w ściankach bocznych tunelu aerodynamicznego na wyniki badań modelowych"
dziedzina: nauki techniczne
dyscyplina: budownictwo