Absolwent specjalności zdobywa rozległą wiedzę i umiejętności z zakresu planowania i eksploatacji infrastruktury kolejowej oraz niezawodności i bezpieczeństwa systemów transportowych, ze szczególnym uwzględnieniem budowy i utrzymania dróg kolejowych, techniki i organizacji ruchu kolejowego, budowy i eksploatacji pojazdów szynowych oraz sterowania ruchem kolejowym.

Istotnym uzupełnieniem wiedzy i umiejętności technicznych są elementy prawa, polityki transportowej, ekonomiki i marketingu.

Dzięki bardzo dobremu wykształceniu w zakresie transportu kolejowego, absolwenci są przygotowani do pracy zarówno u zarządców infrastruktury kolejowej (na przykład w sekcjach eksploatacji PKP PLK SA) jak i u kolejowych przewoźników pasażerskich i towarowych. Ich umiejętności będą przydatne w specjalistycznych jednostkach administracji rządowej i samorządowej nadzorującej i organizującej przewozy kolejowe, takich jak Urząd Transportu Kolejowego oraz Urzędy Marszałkowskie.