Absolwent specjalności Transport lotniczy zdobywa rozległą wiedzę i umiejętności z zakresu planowania i eksploatacji infrastruktury transportu, ze szczególnym uwzględnieniem transportu lotniczego, niezawodności i bezpieczeństwa systemów transportowych, ze szczególnym uwzględnieniem ruchu lotniczego, zarządzania i sterowania ruchem, zwłaszcza lotniczym.

Absolwent zdobywa także wiedzę i umiejętności w zakresie zintegrowanych systemów logistycznych i transportowych, w tym łańcuchów transportowych w podróżach lotniczych, a także w transporcie ładunków drogami lotniczymi.

Istotnym uzupełnieniem wiedzy i umiejętności technicznych są elementy prawa, polityki transportowej, ekonomiki i marketingu. Absolwent ma zdolność rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej. Wykazuje się umiejętnością pracy w zespole.

Dzięki bardzo dobremu wykształceniu w zakresie transportu lotniczego, absolwenci są przygotowani do pracy w portach lotniczych, w specjalistycznych komórkach administracji rządowej i samorządowej, w tym w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego oraz Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej.