tytuł pracy doktorskiej: „Analiza odpowiedzi dynamicznej budowli wielopodporowych na wstrząsy parasejsmiczne pochodzenia górniczego z zastosowaniem metody wielopodporowego spektrum odpowiedzi"
dziedzina: nauki techniczne
dyscyplina: budownictwo