30 kwietnia 2020 roku Przewodniczący Parlamentu Studentów RP - Dominik Leżański skierował list do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Wojciecha Murdzka. Zwraca się w nim o wydanie przez ministerstwo rekomendacji w różnych kwsestiach dotyczących uczelni w tym m.in. ponownego zakwaterowania w domach studenckich (np. przy otwarciu galerii, gdzie studenci pracują), warunków wykwaterowania z domów studenkich, sposobów realizacji zajęć dydaktycznych w tym semestrze, udziału studentów w podejmowani decyzji przez władze uczelni, wsparcia dla dyplomantów.

Pełna treść listu