Absolwent tej specjalności zdobywa poszerzoną wiedzę i umiejętności w zakresie projektowania i realizacji budowli o konstrukcji stalowej, żelbetowej w tym sprężonej, murowej i drewnianej.

Obejmuje to obiekty: budownictwa ogólnego, przemysłowego, użyteczności publicznej oraz budowle specjalne, wysokie budynki szkieletowe, konstrukcje powłokowe, zbiorniki, maszty i wieże, obiekty mostowe.

Zapoznaje się także ze sposobami uwzględniania wymagań niskiego zapotrzebowania energii, jak i wykorzystania niekonwencjonalnych - ekologicznych źródeł energii.

Absolwent ma zdolność rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej. Wykazuje się umiejętnością pracy w zespole.