Dział Spraw Osobowych i Socjalnych przypomina o obowiązku wykorzystania przez wszystkich pracowników PK zaległych urlopów wypoczynkowych do dnia 30.09.2020 r. Zgodnie z poleceniem JM Rektora w terminie do dnia 31.05.2020 r. należy przekazać do Działu Spraw Osobowych i Socjalnych wnioski wskazujące konkretne daty wykorzystania zaległych urlopów wypoczynkowych.