Studenci zobowiązani są do weryfikowania prac dyplomowych w systemie ASAP. Przed dodaniem pracy należy zapoznać się z informacjami zawartymi w serwisie antyplagiat.pk.edu.pl.

Lista operatorów ASAP na WIL

Egzamin dyplomowy - komplet dokumentów

1. Ostateczny termin zatwierdzenia tytułu pracy dyplomowej (on-line: tytulpracy.wil.pk.edu.pl ) uzgodniony z promotorem z wyjątkiem studiów w języku angielskim – 31-05-2024 r.

2. Po zatwierdzeniu tytułu pracy dyplomowej student wypełnia deklarację wyboru tytułu pracy dyplomowej i składa ją w sekretariacie jednostki dyplomującej. Promotor podpisuje deklaracje w sekretariacie jednostki dyplomującej.

3. Jednostki dyplomujące dostarczają do dziekanatu deklaracje do 10-06-2024 r. Dziekanat wprowadza zatwierdzone tytuły prac dyplomowych do systemu HMS od 20-06-2024 r.

4. Studentowi nie wolno wprowadzić pracy dyplomowej do systemu antyplagiatowego bez uprzedniego sprawdzenia w eHMS w zakładce „ informacja o toku studiów” tytułu pracy dyplomowej wpisanego przez dziekanat.

5. W przypadku korekty tytułu pracy dyplomowej po 20-06-2024 r student musi zgłosić się do dziekanatu i złożyć oświadczenie o zmianach w temacie pracy dyplomowej.