tytuł pracy doktorskiej: "Assessment of spalling risk in concrete subjected to fire (Ocena ryzyka eksplozyjnego odpryskiwania betonu w pożarze) "
dziedzina: nauki techniczne
dyscyplina: budownictwo