Informacje ogólne

Absolwent Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej w specjalności Informatyka w inżynierii lądowej. Od 2012 roku zatrudniony na stanowisku asystenta naukowo-dydaktycznego w Katedrze Technologii Informatycznych w Inżynierii, a później adiunkta naukowo-dydaktycznego w Katedrze Technologii Informatycznych w Inżynierii.

Działalność naukowa i dydaktyczna

W ramach działalności dydaktycznej prowadzi zajęcia z przedmiotów związanych z informatyką, grafiką inżynierską oraz technologią BIM. Jest promotorem ponad 40 prac dyplomowych inżynierskich i magisterskich realizowanych w języku polskim, jak i angielskim. Od 2019 roku jest opiekunem Koła Naukowego Zastosowań Informatyki.

Obszar jego zainteresowań naukowo-badawczych dotyczy przede wszystkim zastosowania metod wizyjnych i pomiarów optycznych na polu inżynierii lądowej, tworzenia oprogramowania i systemów pomiarowych opartych m.in. o metodę korelacji obrazów cyfrowych. Oprócz tego zajmuje się implementacją metod sztucznej inteligencji i miękkich metod obliczeniowych w zakresie badań materiałowych i pomiarów w rzeczywistych konstrukcjach inżynierskich. Uczestniczy w projektach naukowych oraz badaniach dla przemysłu. Jest autorem i współautorem ponad 30 publikacji naukowych.