tytuł pracy doktorskiej: "Modelowanie zjawiska wywracania się wagonów towarowych przy wietrze bocznym"
dziedzina: nauki techniczne
dyscyplina: budownictwo