tytuł pracy doktorskiej: "Analiza wpływu drgań i hałasu na mieszkańców w budynkach"
dziedzina: nauki techniczne
dyscyplina: budownictwo