Czy uniwersytet w trybie online pozostanie nadal uniwersytetem? W jaki sposób tryb online wpłynie na wspólnotę akademicką, a także relacje mistrz-uczeń? Co z kapitałem kulturowym zdobywanym na uczelni, czy z rozbudowaną infrastrukturą - w tym z nowoczesnymi kampusami? W jaki sposób zmieni się sytuacja finansowa uczelni (np. mniejsze czesne z uwagi na naukę zdalną)? Jakie nowe możliwości stworzy tryb hybrydowy i w jaki sposób na nowo zdefiniuje on funkcjonowanie uczelni w mieście? Wreszcie, w jaki sposób powinna zostać dokończona, a może zmodyfikowana niedawna reforma szkolnictwa wyższego właśnie z uwagi na pandemię?

To tematy debaty Radia Kraków z udziałem 9 rektorów krakowskich uczelni, w tym rektora PK prof. Andrzeja Białkiewicz. Debata odbyła się wczoraj na AGH i była transmitowana na antenie Radia Kraków.