Studentów, doktorantów i pracowników przebywąjących na Osiedlu Studenckim PK prosimy o zapoznanie się z Zarządzeniem JM Rektora Nr 106 z 12.10.2020 r. w sprawie Zasad bezpieczeństwa obowiązujących na Osiedlu Studenckim w związku ze stanem epidemii