Absolwent tej specjalności zdobywa poszerzoną wiedzę i umiejętności w zakresie projektowania, budowy oraz eksploatacji infrastruktury drogowej i kolejowej obejmującej: autostrady; ulice i drogi zamiejskie; skrzyżowania i węzły drogowe; linie kolejowe i tramwajowe; metro i koleje specjalne. Jest także przygotowany do projektowania i eksploatacji infrastruktury towarzyszącej drogom i kolejom, w tym mostów, wiaduktów i estakad. Absolwent zdobywa również wiedzę z zakresu modernizacji istniejącej infrastruktury drogowej i kolejowej. 

Zapoznaje się z metodami planowania rozwoju sieci drogowej i kolejowej, z nowoczesnymi metodami inżynierii ruchu drogowego i kolejowego, w tym bezpieczeństwem i inteligentnymi systemami zarządzania ruchem.

Absolwent ma zdolność rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej. Wykazuje się umiejętnością pracy w zespole.