ZARZĄDZENIE NR 128 Rektora Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki z dnia 1 grudnia 2020 r. znak R.0201.148.2020 w sprawie przeprowadzania egzaminów dyplomowych oraz przygotowywania i wydawania dyplomów ukończenia studiów w czasie obowiązywania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii wywołanego zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.