W Katedrze Konstrukcji Mostowych, Metalowych i Drewnianych (L3) prowadzone są prace naukowo-badawcze związane z projektowaniem, wykonawstwem i oceną stanu technicznego różnego rodzaju konstrukcji wykonanych ze stali i aluminium a także z drewna i materiałów drewnopochodnych. Dotyczą one przede wszystkim weryfikacji nośności i stateczności wybudowanych z tych materiałów ustrojów nośnych, wzbogaconej o szacowanie poziomu bezpieczeństwa gwarantowanego w trwałych i wyjątkowych sytuacjach projektowych po różnym czasie ich użytkowania. Duża część badań ma na celu wypracowanie procedur racjonalnej oceny trwałości elementów i złożonych układów konstrukcyjnych w warunkach oddziaływania na nie symulowanego pożaru o różnych scenariuszach rozwoju. Odrębną dziedziną aktywności pracowników Katedry jest szeroko pojęta problematyka związana z budowlami komunikacyjnymi, w tym głównie z obiektami mostowymi i tunelami. Działalność na tym polu obejmuje zarówno szczegółowe zagadnienia mechaniki konstrukcji jak i te odniesione do specjalistycznych aspektów konstrukcyjnych i nowoczesnych rozwiązań technologicznych.