Katedra Dróg, Kolei i Inżynierii Ruchu może współpracować:

 • z instytucjami centralnymi przy opracowywaniu wytycznych, metod obliczeniowych, instrukcji i zaleceń projektowych oraz eksploatacyjnych w zakresie infrastruktury drogowej i kolejowej;
 • z wyższymi uczelniami przy badaniu i wdrażaniu nowych rozwiązań,
 • z administracją lokalną przy wykonywaniu analiz i opracowywaniu programów poprawy sprawności sieci drogowej i kolejowej,
 • z lokalnymi zarządcami i biurami projektów przy wykonywaniu badań empirycznych, ekspertyz i projektowaniu nowych lub modernizowanych elementów infrastruktury drogowej i kolejowej, a także w zakresie zarządzania ruchem.

Oferta obejmuje również szkolenia pracowników administracji oraz kadry inżynierskiej w formie kursów lub studiów podyplomowych.

Profil oferowanych prac i usług obejmuje swoim zakresem działalność naukowo-badawczą Katedry Dróg, Kolei i Inżynierii Ruchu, a w szczególności:
•    analizy ogólne i szczegółowe bezpieczeństwa ruchu drogowego,
•    badania empiryczne charakterystyk ruchu drogowego,
•    rozwój modeli ruchu z ich zastosowaniem do ocen sprawności, kosztów i bezpieczeństwa ruchu drogowego,
•    ekspertyzy naukowe funkcjonowania rozwiązań drogowych wraz z koncepcjami ich usprawnień,
•    projektowanie koncepcyjne dróg, skrzyżowań i węzłów drogowych wraz z organizacją ruchu,
•    oceny wpływu dróg i ruchu na środowisko, głównie uciążliwości hałasu drogowego
•    projektowanie konstrukcji nawierzchni drogowych oraz projektowanie i optymalizacja składów mieszanek mineralno-asfaltowych,
•    zastosowania geosyntetyków w budowlach drogowych i kolejowych,
•    studia wykonalności przedsięwzięć związanych z budową i modernizacją dróg szynowych, w tym także kolei górskich i przemysłowych,
•    badania stanu toru i diagnostyka wszystkich typów konstrukcji dróg szynowych,
•    opracowania technologii budowy i eksploatacji dróg szynowych,
•    konsultacje przy projektowaniu budowie i modernizacji dróg szynowych, również z uwzględnieniem problemów ekonomicznych,
•     szkolenia kadr inżynierskich obejmujące: inżynierię ruchu drogowego i kolejowego, projektowanie dróg i skrzyżowań, wdrażanie nowych technologii w budowie nawierzchni drogowych, audyt bezpieczeństwa ruchu drogowego, inspekcje dróg.

Dodatkowo Instytut może zaoferować badania i kursy w posiadanych laboratoriach:

 • Laboratorium inżynierii ruchu drogowego wyposażone w aparaturę do: pomiarów ruchu z wykorzystaniem automatycznej detekcji; pomiarów ruchu z wykorzystaniem techniki wideo; pomiarów prędkości pojazdów; komputerowej analizy konfliktów w ruchu drogowym; pomiaru hałasu;
 • Laboratorium badawcze materiałów i nawierzchni drogowych, wyposażone w aparaturę do: badania materiałów kamiennych, kruszyw i lepiszczy; projektowanie składu mieszanek mineralno-asfaltowych; projektowania stabilizacji podłoża gruntowego, chudych betonów cementowych i popiołowych; pomiaru szorstkości nawierzchni drogowych i parametrów odbicia światła od nawierzchni i oznakowania poziomego; badań termo-mechanicznych materiałów i konstrukcji budowlanych;
 • Laboratorium inżynierii ruchu kolejowego wyposażone w wielostanowiskowy symulator ISDR umożliwiający szkolenie w zakresie prowadzenia ruchu pociągów i wykonywania manewrów oraz obsługi wybranych rodzajów stacyjnych i liniowych urządzeń sterowania ruchem kolejowym.
 • Dydaktyczne laboratorium komputerowe umożliwiające prowadzenie kursów komputerowych, dysponujące oprogramowaniem do:
  - przetwarzania danych i analiz statystyczno-graficznych,
  - inżynierii ruchu
  - projektowania geometrycznego dróg,
  - projektowania konstrukcji nawierzchni.