Katedra Systemów Transportowych posiada bardzo szeroką ofertę współpracy w ramach działań badawczo – wdrożeniowych. Mamy na swoim koncie kilkadziesiąt zrealizowanych prac badawczych, planistycznych i projektowych w obszarze szeroko rozumianego planowania układów komunikacyjnych.

Nasz zespół tworzą nieprzeciętni ludzie, którzy w swoich własnych badaniach naukowych podejmują aktualne tematy badawcze, które następnie są podstawą do działań wdrożeniowych. Takie podejście sprawia, że nasze opracowania są zawsze „na czasie”. Nasz zespół to perfekcyjne połączenie doświadczenia z młodością.

Nasza oferta obejmuje wykonywanie opracowań takich jak:

 • polityki transportowe dla miast i regionów oraz plany zrównoważonej mobilności miejskiej wraz z systemami logistyki miejskiej
 • studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w zakresie problematyki transportowej
 • miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego (MPZP) w zakresie problematyki transportowej
 • samodzielne studia komunikacyjne dla celów planistycznych w skali miast i regionów
 • kompleksowe pomiary i ocena jakości funkcjonowania komunikacji zbiorowej
 • kompleksowe badania ruchu (KBR) zarówno w skali poszczególnych miast jak i regionów
 • prognozy ruchu drogowego w skali miast i regionów
 • analizy efektywności ekonomicznej i funkcjonalnej rozwiązań transportowych
 • opinie i ekspertyzy dotyczące wykonanych prac z zakresu układów transportowych i logistycznych
 • plany mobilności dla instytucji lub centrów biurowych oraz stref przemysłowych
 • optymalizacja istniejących i opracowanie nowych algorytmów dla potrzeb wewnętrznych łańcuchów logistycznych przedsiębiorstw
 • projektowanie, analiza i zachowanie się systemów logistycznych w zmiennych warunkach zewnętrznych
 • systemy dystrybucji towarów w przedsiębiorstwach oraz na obszarach miejskich
 • integracja ogniw łańcuchów dostaw towarów w skali przedsiębiorstw

W pracach badawczych wykorzystujemy najnowsze wersje programów komputerowych VISUM, VISSIM, AIMSUN, Statgraphics, Mathematica, AutoCAD i innych.

Katedra może współpracować:

 • z wyższymi uczelniami przy badaniu i wdrażaniu nowych rozwiązań z zakresu transportu i logistyki,
 • z jednostkami samorządu terytorialnego różnych szczebli przy wykonywaniu analiz i opracowywaniu programów poprawy obsługi transportowej na wybranym obszarze,
 • z lokalnymi zarządcami i biurami projektów przy wykonywaniu badań empirycznych, ekspertyz i projektowaniu nowych lub modernizacji istniejących systemów i rozwiązań transportowych oraz logistycznych,
 • z firmami w zakresie optymalizacji systemów transportowych i logistycznych.