Oferta współpracy Katedry L-8 z gospodarką

 

W Katedrze wykonywane są prace z zakresu inżynierii parasejsmicznej:

 

 • pomiary drgań gruntu i obiektów budowlanych, w tym także opracowanie i wykonanie systemów monitoringu drgań,
 • prognozy wpływów dynamicznych (w szczególności parasejsmicznych) na obiekty budowlane,
 • oceny oddziaływania drgań na środowisko (szkodliwości drgań dla budynków i urządzeń w budynkach oraz wpływu drgań na ludzi w budynkach),
 • ochrona przed drganiami obiektów budowlanych oraz ludzi w budynkach - m.in. projektowanie wibroizolacji w budynkach i w źródle drgań (np. w nawierzchniach kolejowych i tramwajowych) oraz przegród wibroizolacyjnych w gruncie.

 

Prace te dotyczą wszelkich rodzajów drgań mechanicznych, a w szczególności:

 

 • drgań komunikacyjnych wywołanych przejazdami pojazdów samochodowych, pociągów, tramwajów, metra itp.
 • drgań wywołanych wbijaniem pali fundamentowych i ścianek szczelnych w sąsiedztwie budynków oraz innymi robotami budowlanymi (prace wyburzeniowe, praca wibracyjnych walców drogowych itp.),
 • drgań pochodzących od wszelkiego rodzaju wybuchów, eksploatacji górniczej w kamieniołomach, kopalniach (również wstrząsy górnicze) itp.
 • drgań spowodowanych pracą urządzeń mechanicznych znajdujących się wewnątrz budynków (np. wentylatorów, sit wibracyjnych itp.) lub w ich sąsiedztwie (sprężarki, wibromłoty).

 

Katedra oferuje także:

 • badania statyczne i dynamiczne mostów,
 • analizy, obliczenia i badania dynamiczne fundamentów pod maszyny (w tym pod turbozespoły),
 • obliczenia i badania dynamiczne budowli wieżowych, masztów z odciągami, wież wyciągowych kopalń itp.,
 • diagnostykę kominów przemysłowych,
 • konsultacje różnych problemów dynamicznych.

 

Katedra współpracuje z akredytowanym Laboratorium Badania Odkształceń i Drgań Budowli, wyposażonym w specjalistyczną aparaturę do rejestracji i analizy drgań mechanicznych oraz pomiarów odkształceń.

W Katedrze pracuje wysoko - wykwalifikowana kadra specjalistów - 8 profesorów oraz osoby posiadające pełne uprawnienia budowlane. W Katedrze opracowano m.in. polskie normy:

 • PN-85/B-02170 "Ocena szkodliwości drgań przekazywanych przez podłoże na budynki" i jej nowelizację PN-B-02170:2016-12 oraz
 • PN-88/B-02171 "Ocena wpływu drgań na ludzi w budynkach" i jej nowelizację PN-B-02171:2017-06.