Oferta współpracy Katedry Geotechniki i Wytrzymałości Materiałów z gospodarką:

W Katedrze wykonywane są prace z zakresu geologii i geotechniki inżynierskiej min.:

  • ocena jakości podłoża do celów budowlanych, a w szczególności do pracy w warunkach szczególnych obejmujących trzecią kategorię geotechniczną, drgania fundamentów, a także budownictwo na terenach górniczych,
  • pomiary zachowania podłoża gruntowego i obiektów budowlanych, w tym także możliwości opracowania i wykonania dedykowanych systemów monitoringu, obejmujących obserwację parametrów statycznych i dynamicznych, stosunków wodnych oraz przemieszczeń podłoża i konstrukcji.

Prace te dotyczą niestabilnych zachowań podłoża, a w szczególności:

  • analizy stateczności podłoża i konstrukcji,
  • zastosowania geosyntetyków w stabilizacji podłoża i konstrukcji szlaków komunikacyjnych,
  • oceny pracy kolumn i pali fundamentowych oraz ścianek szczelnych i szczelinowych, zwłaszcza na terenach zagrożonych działaniem wód oraz terenach górnicznych.

Katedra oferuje również :

  • badania laboratoryjne i terenowe statycznych i dynamicznych parametrów podłoża gruntowego, w tym w aparacie trójosiowego ściskania wraz z użyciem elementów bender, także z zastosowaniem sond statycznych (CPT, CPTU) i badań dynamicznych (SCPT, SCPTU), związków naprężenie-odkształcenie, modułów ściśliwości pierwotnej i wtórnej, granic Atterberga, analizy granulometrycznej materiału gruntowego,
  • badanie pęcznienia gruntów, określenie zawartości części organicznych, badanie wilgotności optymalnej gruntu oraz maksymalnej gęstości objętościowej szkieletu gruntowego, a także badania agresywności wody,
  • analizy, obliczenia i badania statyczne i dynamiczne fundamentów konstrukcji, w tym fundamentów pod maszyny, diagnostykę fundamentów budowli, w tym budowli przemysłowych,

weryfikacja założeń projektowych w odniesieniu do panujących warunków gruntowo-wodnych oraz konsultacje różnorodnych problemów związanych z podłożem wykonywane zgodnie z obowiązującymi normami polskimi i europejskimi.