W Laboratorium Inżynierii Wiatrowej Politechniki Krakowskiej realizowane są prace naukowo – badawcze w czterech zasadniczych obszarach tematycznych: Inżynierii Wiatrowej, Inżynierii Śniegowej, Energetyki Wiatrowej oraz Akustyki i Wibroakustyki Stosowanej.

 

W zakresie Inżynierii Wiatrowej realizowane są następujące prace:

 • Badania struktury wiatru
 • Badania modelowe lokalnego i globalnego oddziaływania wiatru na konstrukcje budowlane
 • Badania modelowe komfortu wietrznego przechodniów w terenach zurbanizowanych
 • Badania modelowe rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w terenach zurbanizowanych
 • Wizualizacja opływu obiektów w tunelu aerodynamicznym
 • Realizacja pomiarów przy wykorzystaniu modeli aeroelastycznych
 • Analizy numeryczne cfd rozkładu ciśnienia wiatru na powierzchniach konstrukcji oraz pola prędkości wiatru w obszarach zurbanizowanych przy występowaniu interferencji aerodynamicznej
 • Analizy dotyczące komfortu wibracyjnego użytkowników budynków wysokościowych, kładek dla pieszych, których drgania wywołane zostały dynamicznym oddziaływaniem wiatru
 • Analizy dotyczące aerodynamiki pojazdów
 • Ekspertyzy, konsultacje, opinie w zakresie oddziaływania wiatru na konstrukcje budowlane

 

W zakresie Inżynierii Śniegowej realizowane prace dotyczą:

 • Badań modelowych z wykorzystaniem sztucznego śniegu (starty styropian o określonej gramaturze) rozkładu współczynnika kształtu dla nietypowych dachów w warunkach opadu i redystrybucji
 • Badań modelowych na bazie sztucznego śniegu (starty styropian o określonej gramaturze) rozkładu współczynnika opadu śniegu na poziomie terenu w obszarach zurbanizowanych z uwzględnieniem wpływu interferencji aerodynamicznej
 • Ekspertyz oddziaływania śniegu, oblodzenia na konstrukcje budowlane

 

W zakresie Energetyki Wiatrowej wykonywane są:

 • Badania i obliczenia numeryczne efektywności energetycznej turbin wiatrowych
 • Badania oddziaływania wiatru na turbiny wiatrowe
 • Ekspertyzy dotyczące oceny warunków wietrznych obszarów pod kątem efektywności ekonomicznej pozyskania energii za pomocą turbin wiatrowych

 

W zakresie Akustyki i Wibroakustyki Stosowanej realizowane są prace:

 • Pomiary izolacyjności akustycznej przegród budowlanych w warunkach „in situ”
 • Pomiary hałasu w środowisku i w budynku
 • Pomiary drgań
 • Pomiary parametrów akustycznych wnętrz
 • Projektowanie zabezpieczeń wibroakustycznych maszyn i budynków
 • Projektowanie akustyki wnętrz
 • Audyty akustyczne projektów
 • Obliczenia izolacyjności akustycznej przegród
 • Ocena oddziaływania inwestycji na środowisko pod kątem uciążliwości akustycznej