Student tej specjalności zdobywa poszerzoną i wszechstronną wiedzę i umiejętności w zakresie planowania oraz zarządzania realizacją przedsięwzięć budowlanych, technologii robót budowlanych, kierowania przedsiębiorstwami budowlanymi oraz projektowania konstrukcji z praktycznym wykorzystaniem nowoczesnych technik wspomagania komputerowego. W zależności od wyboru profilu w ramach tej specjalności, absolwent posiada kompetencje kierownicze w zakresie procesów projektowania złożonych konstrukcji budowlanych, lub jest przygotowany do pełnienia funkcji menadżera realizowanych inwestycji.

Po zdobyciu wymaganego odpowiednimi przepisami doświadczenia, absolwent tej specjalności może ubiegać się o uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie bez ograniczeń.

Absolwent ma zdolność rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej. Wykazuje się umiejętnością pracy w zespole oraz ma świadomość potrzeby poszerzania swojej wiedzy. Jest przygotowany do twórczej pracy, wymagającej zaawansowanej wiedzy w dziedzinie budownictwa, zarówno w zakresie menadżerskim jak i zagadnień konstrukcyjnych oraz do prowadzenia prac studialnych i badawczych dotyczących w konstrukcji oraz jej elementów, technologii, organizacji i zarządzania.