tytuł pracy doktorskiej: "Wpływ niedoboru miejsc parkingowych w strefie płatnego parkowania na natężenie ruchu samochodowego powodowanego poszukiwaniem wolnego miejsca parkingowego"
dziedzina: nauki techniczne
dyscyplina: transport