tytuł osiągnięcia naukowego: monografia nt. "Korozja biologiczna kompozytów z matrycą mineralną"
dziedzina: nauki inżynieryjno - techniczne
dyscyplina: inżynieria lądowa i transport

http://bip.pk.edu.pl/index.php?ver=0&dok=3773