tytuł osiągnięcia naukowego: cykl publikacji nt. "Zastosowanie metody elementów skończonych do obliczeń projektowych kompozytowych przekryć zbiorników i kompozytowych kładek wybranych typów"
dziedzina: nauki inżynieryjno - techniczne
dyscyplina: inżynieria lądowa i transport

http://bip.pk.edu.pl/index.php?ver=0&dok=3824