tytuł pracy doktorskiej: "Optymalizacja topologii konstrukcji tarczowych ze względu na minimum przemieszczenia"
dziedzina: nauki inżynieryjno-techniczne
dyscyplina: inżynieria lądowa i transport